Mitä alkylaattibensiini on?

Bensiini kuin bensiini, saatat ajatella. Eikä ihme. Kaadat jotain säiliöön, vedät käynnistysnarusta ja ennemmin tai myöhemmin moottori käynnistyy.

Mutta oikeastaan se ei ole näin yksinkertaista. Alkylaattibensiinin ja tavalliselta huoltoasemalta tankattavan bensiinin välillä on monia eroja. Tärkein ero on se, että alkylaattibensiini on erityisen puhdas polttoaineen muoto. Alkylaattibensiini valmistetaan fossiilisten polttoaineiden kaasumaisista hiilivedyistä: eräänlaisista höyryistä tai kaasuista, joita syntyy öljynjalostuksessa. Prosessia kutsutaan alkyloinniksi ja se tarkoittaa, että raakaöljyn tislauksesta ja krakkauslaitoksesta peräisin olevat ylijäämäkaasut yhdistetään, jolloin tulokseksi saadaan alkylaattinestettä. Sen jälkeen siihen sekoitetaan joitakin lisäkomponentteja ja tuloksena on valmis polttoaine.

Saatu polttoaine on paljon puhtaampaa kuin perinteinen bensiini. Haitallisten aromaattisten hiilivetyjen, kuten bentseenin ja polyaromaattien (PAH) pitoisuus on käytännöllisesti katsoen olematon.

Ero näkyy myös selvästi, jos verrataan moottorin osia perinteisen bensiinin käytön ja Aspen-alkylaattibensiinin käytön jälkeen. Alkyylaatibensiinillä käytetty moottori on paljon puhtaampi, kun taas toisessa moottorissa on monin paikoin enemmän nokea ja karstaa.

 

PUHDAS PALAMINEN

Ero näkyy selvästi myös, kun kaadetaan tavallista bensiiniä astiaan ja sama määrä Aspenin akylaattibensiiniä toiseen astiaan ja ne sytytetään samanaikaisesti. Perinteisen bensiinin liekki savuaa paljon enemmän, kun taas Aspen-bensiini palaa puhtaasti ja kirkkaasti. Kun nesteet ovat palaneet, Aspen-bensiinin astia on puhdas, kun taas perinteinen bensiini jättää ruskeita ja mustia kerrostumia ja jäämiä.

Yksi erottavista tekijöistä ovat öljyn tuhkajäämät, jotka sisältävät hiiltä ja aiheuttavat karstoittumista.

 

RUOTSALAINEN KEKSINTÖ

Kuten huomaat, voimme puhua loputtomiin alkylaattibensiinistä. Eikä ihme. Me nimittäin keksimme tuotteen silloin aikanaan. Yrityksen perustaja Roland Elmäng oli toimelias insinööri, joka oli järkyttynyt siitä, että metsätyöntekijät kärsivät päänsärystä ja huonovointisuudesta moottorisahojensa höyryjen vuoksi. Roland muisteli, miten toisen maailmansodan aikana tuotettiin korkeaoktaanista polttoainetta öljyjalostuksen kaasuista, ja tämä johti Aspenin alkylaattibensiinin kehittämiseen. Kehitykseen, joka jatkuu vielä tänäkin päivänä ja on tehnyt meistä maailman johtavan toimijan luokassamme.

Roland Elmäng oli henkilö, joka halusi hyvää. Niin mekin. Hänen asenteensa leimaa liiketoimintaamme edelleenkin. Siksi sanommekin, että Aspen on polttoainetta ihmisille, jotka välittävät.