Sähkökriisi vaatii kestäviä ratkaisuja

Monet meistä yrittävät pitää sähkölaskunsa mahdollisimman pienenä. Tämä näkyy erityisesti polttopuiden myynnissä, jossa kysyntä ylittää tällä hetkellä tarjonnan. Sama näkyy myös bensiinikäyttöisten aggregaattien myynnissä. Niissä investoinnin kannattavuuteen vaikuttavat monet asiat. Nämä kaksi haastetta vaativat kestäviä ratkaisuja. Ja tässä kohtaa polttoaineen tuottaja Aspen astuu kuvaan.

 

Suomessa on akuutti puute polttopuista

Suomalaiset omakotitalojen omistajat ovat tottuneet kohtaamaan syksyn ja talven polttopuilla lämmittäen. Sähkön hinnan noustessa uusiin ennätyslukemiin kaikki haluavat polttopuita. Tämän seurauksena maassamme on nykyään akuutti puute polttopuista.

Tämä on saanut omakotitalojen omistajat ottamaan asiat omiin käsiinsä, ja monet ovat nyt ryhtyneet tekemään halkoja moottorisahoillaan. Hyvä ajatus, kunhan tankissa on oikeaa polttoainetta. Puiden kaataminen ja niiden sahaaminen sopusuhtaisiksi tukeiksi halkaisua varten vie aikaa. Ja mitä kauemmin vietät aikaa haitallisissa päästöissä, sitä enemmän se vaikuttaa terveyteesi.

Aspenin alkylaattibensiiniä se on etanolitonta polttoainetta, joka on puhtaampaa kuin tavallinen bensiini.

Käytä tämän välttämiseksi Aspenin alkylaattibensiiniä. Se on etanolitonta polttoainetta, joka on puhtaampaa kuin tavallinen bensiini. Silloin vältät uneliaisuutta ja päänsärkyä aiheuttavat pakokaasut ja moottorisahasi säilyy helposti käynnistettävänä ja huollettavana myös talvitauon jälkeen. 

Oman sähkön tuottaminen oikein

Bensiinikäyttöinen aggregaatti on hyvä investointi, kunhan koneisto toimii kunnolla. Muuten investointi voi nopeasti muuttua epätoivotuksi kuluksi aikana, jolloin kustannukset ovat jo ennestään korkeat. Bensiinin valinnalla on tässäkin suuri merkitys. Tavallinen bensiini, joka tunnetaan myös nimellä 10-bensiini, sisältää 10 % etanolia, joka sitoo kosteutta ja voi aiheuttaa ruostumista, kulumista ja aggregaatin moottorin suorituskyvyn heikkenemistä. Se aiheuttaa myös haisevia pakokaasuja, joita halutaan välttää asuinympäristöissä.

Onneksi bensiinikäyttöisille aggregaateille on olemassa parempi polttoaine. Aspenin alkylaattibensiini on etanoliton polttoaine, joka parantaa aggregaatin moottorin suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää. Se saa aggregaatin käynnistymään kunnolla silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Kaikki tämä ilman haisevia päästöjä asuinalueella.

Kun sinulla on Aspenia tankissa, aggregaatti on edelleen järkevä ja kestävä investointi.

Aspenin alkylaattibensiinillä on myös pitkä säilyvyysaika toisin kuin E10-bensiinillä. Siksi sitä voidaan varastoida, mikä tarkoittaa, että aggregaatin moottori ei vaurioidu kausivarastoinnin aikana. Näin estetään aggregaatin ennenaikainen kuluminen, mikä rauhoittaa omakotitalojen omistajia korkeiden kustannusten aikana. Kun sinulla on Aspenia tankissa, aggregaatti on edelleen järkevä ja kestävä investointi. Täältä saat lisätietoa Aspenin alkylaattibensiinistä.